Sidhuvudbild

Barnen

Barnens dag på förskolan

6.00 Vi öppnar. Lekstund, vila
7.30 Frukost
8.00 Barnen börja gå ut. Barn som lämnas tas emot ute, klädda för utomhuslek
9.30 Samling. Olika aktiviteter i grupper små respektive stora barn, t ex skogsutflykt
11.30 Lunchtid. Är vädret skönt äter vi ute i vår trädgård och ibland vid lägerplats i skogen
12.00 Sagoläsning, vila och sovstund. Tid för lek, spel och skapande
14.30 Mellis äts ute eller inne beroende på vädret
16.30 Fruktstund
18.00 Förskolan stänger

ida-.JPG