Sidhuvudbild

I Ur och Skur

vi ser möjligheter och äventyr i alla väder.

I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund

- ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
- ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
- ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
- ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
- ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Pedagogerna på I Ur och Skur är medagerande, medupplevande, medundersökande och medupptäckande. Vår pedagogik är unik och bidrar till barnens utveckling på alla plan.

skogs.jpg Skogsknopparna träffas i naturens snubbelvärld och tillsammans med pedagoger gör de sina första naturupptäckter. Många nya upptäckter och erfarenheter!

knytte.png Skogsknyttarna leker, sjunger och blir vänner med djuren i skogen. Här börjar det äventyr som präglar ett livslångt intresse för friluftsliv.

Mulle.jpg Skogsmulle Barnen samlar kunskap i högar. Här är utomhuspedagogiken en rutin och många glädjefyllda stunder att minnas. Barnen får en bra inblick i friluftslivet och kan nu reflektera och undersöka naturens olika fenomen.

Skrinna.jpg I Barnskridskoskolan Skrinna börjar både hockeyproffs och konståkare. I roliga lekar tränar barnen skridskoteknikens grunder.

Lagge.jpg I Barnskidskolan Lagge leker vi på skidor och lär oss grunderna för skidåkning. Vi tränar balans, att glida på skidan och att stanna, svänga, åka uppför och utför m m.

laxe.jpg I barnskolan Laxe leker vi vid vårt dike och tittar på de små djuren som lever i det. Laxe säger "Bubbeliåå, släng aldrig skräp i vatten!"