Sidhuvudbild

Kultur och samhälle

594071E0-7F72-4FB1-A6C8-2F7E8208A6DA.jpg Naturbarnstugans verksamhet främjar leken vilket stimulerar fantasi, inlevelse, språk, kommunikation, samarbete och konflikthantering. Vi satsar mycket på en skapande och kreativ verksamhet. Tillsammans arbetar vi med alla sinnen genom sång, rim och ramsor, drama, rörelse och sagoberättande.

Personalen hjälper barnen att grundlägga respekt för vårt kulturarv och kulturell mångfald genom att uppmärksamma olika traditioner, såsom påsk, jul, lucia, höst- och vårmarknader och mycket mera. Men även att visa respekt för andra religioner.

På Naturbarnstugan arbetar vi tillsammans, personal och föräldrar för att hjälpa barnen att tro på sig själva. Samt att utveckla många färdigheter som en förberedelse inför den framtid som väntar dem.