Sidhuvudbild

Natur

Barnen på Naturbarnstugan vistas regelbundet ute i naturen

Den bästa lekplatsen för ett barn är en skog, en äng eller en strand, där kan man upptäcka och uppleva på sina egna villkor. Där finns lugnet och tystnaden, där finns spänning och strapatser.

Naturen tröttnar man aldrig på. Där finns alltid nya upptäckter och lekar och där lär sig barnen att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och mossiga stenar. Barnen känner gemenskap vid samlingsstunden när vi sjunger och berättar sagor. De övar sin sinnen genom att lukta, känna, titta, lyssna och jämföra.

Barnens nyfikenhet och vetgirighet uppmuntras. Varje larv, varje skalbagge eller blomma kan uppmuntra till en mängd av frågor och funderingar både bland barnen och de vuxna. Detta leder i sin tur till en fördjupad förståelse för olika sammanhang mellan växter - djur - människor och vår miljö.

Genom att vistas regelbundet i naturen vill vi ge barnen
- naturkänslan - kunskap om djur och natur
- motion och rörelse
- gemenskap

A89E712C-19C7-4DE9-867C-27DEEC7BE516.jpg