Sidhuvudbild

Om förskolan

Naturbarnstugan

Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen tillsammans med engagerande pedagoger. Barn lär bäst genom att använda hela kroppen och alla sinnen! Det man gör och blir berörd av minns man!

Vi vill på ett lekfullt sätt, genom att använda olika uttrycksmedel, väcka nyfikenhet, utveckla och stärka barnens:
• självkänsla
• naturkunskap
• språkliga förmåga
• matematiska förmåga
• sociala förmåga
• empatiska förmåga

På förskolan har vi Friluftsfrämjandets barnverksamhet som Knoppskola, Knytteskola, Mulleskola, skridskoskola Skrinna och skidskola Lagge. Genom friluftsliv, lek och äventyr i naturen året runt lär sig barnen tidigt att trivas i en utomhus miljö och får en god naturkänsla. Det skapar en miljömedvetenhet om hur man värnar om djur, natur och kunskap om hållbar utveckling.

Ni hänger väl med ut på äventyr?

Kontaktperson Annelie Cederblom, Naturbarnstugan I Ur och Skur, 0176-178 66

Anmäl ditt barn!
Anmäl intresse till Norrtälje kommuns hemsida http://www.norrtalje.se