Sidhuvudbild

Om förskolan

Naturbarnstugan

Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs här genom vistelse i naturen tillsammans med engagerande pedagoger. Barn lär bäst genom att använda hela kroppen och alla sinnen! Det dem upplever med sin fem sinnen, förankras lättare i minnet.

Vi vill på ett lekfullt sätt, genom att använda olika uttrycksmedel, väcka nyfikenhet, utveckla och stärka barnens:
• självkänsla
• naturkunskap
• motorik
• språkliga förmåga
• matematiska förmåga
• sociala förmåga
• empatiska förmåga

På förskolan har vi Friluftsfrämjandets barnverksamhet som Knoppskola, Knytteskola, Mulleskola, skridskoskola Skrinna och skidskola Lagge. Genom friluftsliv, lek och äventyr i naturen året runt, lär sig barnen tidigt att trivas i en utomhusmiljö och får en god känsla för naturen. Det i sin tur skapar en miljömedvetenhet om hur man värnar om djur och natur, samt skapar kunskap om hållbar utveckling.

Normer och värde
Vi börjar alltid höstterminen med att arbeta extra med målområdet Normer och värde. Där arbetar vi bl.a. med att visa hänsyn, turtagning och samarbete. Vi arbetar med gruppen, lära känna varandra och att få en harmonisk grupp.

Hållbar utveckling
Vi har en del odlingar tillsammans med barnen, något som vi kommer utveckla vidare. Vi lämnar lite högt gräs och blommor, har ett insektshotell och kommer även tillverka fler bihotell och även göra humlebon. Detta för att öka den biologiska mångfalden.

Barnen i alla åldrar är med och samlar skräp och ju äldre dem blir, så får de också mer inblick i källsortering och tränar på detta bl.a. genom sopsamlarmonsterna (Metallika, Plastis, Pappis m.fl.). Barnen lär sig även om ekosystemet och kretsloppet genom detta.

Naturkunskap
Skogsmulle lär barnen att ta hänsyn till djuren och naturen. Då barnen vistas mycket utomhus och upptäcker och undersöker miljön (djur och natur), får de förståelse för och lär sig vara rädda om naturen.

Skogsskolor
Knopp, Knytte, Mulle går alla vid olika tillfällen till närliggande skogar och får lära sig om djur, växter och natur. Detta är 10 veckor på våren och 10 veckor på hösten. Här tränas även mycket motorik, socialt samspel och ansvar med sin egen ryggsäck och matsäck. För de yngsta barnen är själva vägen till Knoppskolan lika viktig som själva platsen och fikan är en stor höjdpunkt. Ju äldre de blir ju mer utforskar de djuren och naturen.

Rörelse/motorik
Barnen får mycket motorik- och koordinationsträning då vi gör promenader, rör oss i skog och mark med ojämn terräng, samt på gården där det finns bl.a. backar, gungor, rutschkanor, däck och stockar att balansera på m.m.

Vila
Vila är en viktig del av alla barns dag, yngre som äldre. De yngsta barnen sover just nu i vagnar, men kommer till våren när byggnationen är klar, sova på vår veranda med liggunderlag och sovsäck. De äldre barnen lyssnar oftast på någon form av saga.

Inskolning
Vi använder oss av 3-dagars inskolning, där ni som vårdnadshavare står för tryggheten och är med ert barn, byter blöjor, hjälper till vid maten och andra vardagsaktiviteter. Barnen bekantast under dessa dagar med miljön, kompisar i gruppen och oss pedagoger. Vid behov ska man vara beredd att kunna inskola under 2 veckor. Det rekommenderas även lite kortare dagar barnens första veckor.

Ni hänger väl med ut på äventyr?
Kontaktperson:
Annelie Cederblom, Naturbarnstugan I Ur och Skur, 0176-178 66

Anmäl ditt barn!
Anmäl intresse på Norrtälje kommuns hemsida http://www.norrtalje.se under rubriken Barn & Skola, Förskoleverksamhet.