Sidhuvudbild

Om förskolan

Nu äntligen har barnen i Norrtälje möjlighet att gå i I Ur och Skurs förskoleverksamhet.

thumbnail_IMG_0090.jpg Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen tillsammans med medagerande och medupplevanade pedagoger. Krypa, klättra, undersöka, smaka, lukta…

I Ur och Skur vet att
barn lär bäst genom att använda hela kroppen och alla sinnen!
Det man gör och blir berörd av, minns man!

Vi vill på ett lekfullt sätt, genom att använda olika uttrycksmedel (skapande, rörelse, musik och drama), väcka nyfikenhet och utveckla och stärka barnens:
• självkänsla
• naturkunskap
• språkliga förmåga
• matematiska förmåga
• sociala förmåga
• empatiska förmåga

På förskolan har vi Friluftsfrämjandets barnverksamhet som Knoppskola, Knytteskola, Mulleskola, skridskoskola Skrinna och skidskola Lagge. Genom friluftsliv, lek och äventyr i naturen året runt lär sig barnen att trivas där och får en god naturkänsla. Det skapar förhoppningsvis miljömedvetenhet, för det man tycker om är man rädd om!

Naturbarnsstugan I Ur och Skur strävar efter att ge barnen en god hälsa och ökat välbefinnande. I Ur och Skur är en väg till hållbar utveckling!

Ni hänger väl med ut på äventyr?

Kontaktperson Annelie Cederblom, Naturbarnstugan I Ur och Skur, 0176-178 66

Anmäl ditt barn!
Anmäl intresse till Norrtälje kommuns hemsida http://www.norrtalje.se