Sidhuvudbild

Synpunkter & klagomål

På Naturbarnstugan arbetar vi ständigt för att ha en öppen dialog med föräldrarna. Vi tar emot synpunkter och klagomål för att förbättra vår verksamhet samt att ge vårdnadshavaren möjlighet att påverka. Vi uppmuntrar föräldrar att i första hand vända sig muntligt till berörd personal, om vårdnadshavare är i behov av ytterligare information uppmanas de att skriva klagomål som tas om hand av förskolechef detta utreds i personalgruppen.

Klagomålet bokförs och besvaras skriftligt inom 15 arbetsdagar. Vi behandlar inte klagomål som är anonyma eftersom vi måste veta vem vi ska skicka svar till.

Skriftligt klagomål skall innehålla datum, kortfattad beskrivning av ärendet, förslag på åtgärder och vilka pedagoger man ev varit i kontakt med. Skickas till naturbarnstugan@live.se.

Vi välkomnar positiva synpunkter också vilket blir utvecklande feedback för personalen.

3AF4D808-2694-4148-A1A9-AA6A6EEC6208.jpg