Sidhuvudbild

Tankar och mål

Vad ska barnen ha med sig när de slutar på Naturbarnstugan

0311C4B4-A1C5-4D16-8966-CC51A0D37D2D.jpg På Naturbarnstugan arbetar vi utifrån Lpfö98/19 när vi planerar vår verksamhet. Förutom alla de strävansmål som står i läroplanen, vill vi att barnen dessutom ska ha med sig det här när de börjar i skolan:

- Kunskap om allemansrätten
- Kunskap om Hitta Vilse i naturen
- Skrinna & Lagge (dvs prova på att åka skridskor och skidor)
- Framförallt kunskap om naturen som en fantastisk plats för lek och friluftsliv