Sidhuvudbild

Ur och Skur

Vi ser möjligheter och äventyr i alla väder.

Vi ser alla möjligheter till att vara utomhus och utgår från att göra all inomhuslek till utomhuslek och inomhuspedagogik blir till utomhuspedagogik. Naturen erbjuder även en unik upplevelse till att utforska med sina egna sinnen. Att få ha en pedagogik utomhus hjälper barnen att känna ett lugn, fokus och glädje av att leka och lära i naturen.

I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund

- ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
- ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
- ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
- ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
- ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

skogs.jpg Skogsfrö/Skogsknopp 2-3 år. Här görs dem första snubbel stegen i naturen.Frågor börjar poppa fram och ett livslångt intresse för natur och friluftsliv har precis börjat!

knytte.png Skogsknyttarna leker, sjunger och blir vänner med djuren i skogen. Här börjar det äventyras på riktigt och att utforska djur och natur är ett måste! Knyttarna samlar gärna skräp och städar i naturen så att djuren inte far illa.

CC97ED0D-18A3-470E-B4B8-5F4ACC8FD941.jpg Skogsmulle Barnen samlar kunskap i högar. Här är utomhuspedagogiken en rutin och många glädjefyllda stunder att minnas. Barnen får en bra inblick i friluftslivet och kan nu reflektera och undersöka naturens olika fenomen. För Mullarna är också att laga mat i skogen en favorit! Ett riktigt friluftsliv!

Skrinna.jpg Barnskridskoskolan Skrinna börjar både hockeyproffs och konståkare. I roliga lekar tränar barnen skridskoteknikens grunder.

Lagge.jpg Barnskidskolan Lagge leker vi på skidor och lär oss grunderna för skidåkning. Vi tränar balans, att glida på skidan och att stanna, svänga, åka uppför och utför m.m.

laxe.jpg I barnskolan Laxe leker vi vid vårt dike och tittar på de små djuren som lever i det. Laxe säger "Bubbeliåå, släng aldrig skräp i vatten!"